הקוד האתי

יושר ויושרה

יושר ויושרה

מנהליה ועובדיה של מסד עוז יפעלו תוך הקפדה מלאה על ערכי יושר, יושרה, אמינות ומהימנות. כמשרת האמון המרכזית בפרויקטים, תפעל מסד עוז לייצג בדייקנות יתרה את האינטרסים של המזמין ותקנה למזמין בטחון מלא באופן פעולתה זה. מסד עוז תפעל בהגינות, בכנות ובשקיפות מלאה כלפי לקוחותיה, עובדיה, ספקיה וכל הגורמים המעורבים בפרויקטים אותם היא מנהלת. מסד עוז תחתור בעקביות ובנחרצות לפעולה המבוססת על עקרונות של ערכי המוסר והאתיקה.

מקצועיות

מקצועיות

מנהליה ועובדיה של מסד עוז יפעלו במקצועיות מרבית. מסד עוז תשאף להיות מובילת דרך מקצועית בכל תחומי פעילותה. מסד עוז תעמוד בראש הפעילות הטכנולוגית הקיימת בתחום עיסוקה ותפעל להתחדשות טכנולוגית תמידית, תוך שימור ופיתוח הידע, ע"מ להפגין רמת מקצועיות עליונה בכל תחומי עיסוקה.

שרות

שרות

בסיס פעילות החברה הינו מתן שירות ליזמים. השרות מהווה נדבך מרכזי בהצלחת מסד עוז וביצירת ושימור מוניטין החברה. מסד עוז תפעל מתוך תודעה וחשיבות יתרה לאמון שלקוחותיה נותנים בה. מנהליה ועובדיה של מסד עוז יקפידו על רמת שירות גבוהה וטיפול אישי מיטבי לנציגי הלקוחות על מנת להיות תאגיד בעל מוניטין מוביל בתחום השירות המייצר חווית לקוח אשר תבטיח שביעות רצון מיטבית ומלאה.

טיפוח ושימור ההון האנושי

טיפוח ושימור ההון האנושי

מסד עוז רואה חשיבות עליונה בטיפוח ושימור ההון האנושי של מנהלי ועובדי החברה. מסד עוז תדאג להתפתחותם האישית והמקצועית של עובדיה ותדאג לרווחתם ושביעות רצונם. החברה תפתח פעילויות חברתיות לחיזוק והרחבת הקשר הבין אישי של מנהלי ועובדי החברה.

דוגמא אישית

דוגמא אישית

מנהלי ועובדי מסד עוז ישמשו דוגמא אישית ויהוו מודל ראוי לחיקוי במסגרת פועלם.

ערבות הדדית

ערבות הדדית

מנהלי ועובדי מסד עוז יגלו אחריות מוחלטת כלפי כל אחד מעובדיה של החברה, יסייעו ויתמכו בכל עת נדרשת, בחברות וברעות.

תרומה לקהילה

תרומה לקהילה

חברת מסד עוז תשקיע ממשאביה וממשאבי מנהליה ועובדיה למען הקהילה והחברה בישראל. החברה רואה בתרומה לקהילה חובה מוסרית ועדות לעוצמה אנושית.

שמירה על איכות הסביבה

שמירה על איכות הסביבה

חברת מסד עוז רואה מחויבות רבה לשמירה על איכות הסביבה. מנהלי החברה ועובדיה יקפידו, קלה כחמורה, על נקיטת פעולות נדרשות למען השמירה על איכות הסביבה במסגרת פעילותם בפרויקטים אותם יוזמת ומנהלת החברה.

דילוג לתוכן