מתודולוגיה במסד עוז

אנו במסד עוז ניהול והנדסה מבינים כי הזכות הגדולה לנהל את הפרויקט עבור לקוחותינו, מטילה עלינו אחריות לניהול הנדסי מקצועי ומדויק תוך שליטה מתמדת בכל תהליכי הפרויקט בכל נקודת זמן.

אנחנו מאמינים במקצועיות ומיישמים מקצוענות,
תוך התעקשות על חשיבות הדיוק בפרטים קטנים כגדולים.

ניהול שוטף ומתן מענה מקיף לכל שלב בזמן אמת

01

שלב הייזום

שלב הייזום

מתחילים! ניהול ותכנון הכנת פרוגראמה לשם מיצוי מקסימאלי של הזכויות, בחינת התאמת המגרש לפרוגרמה(גיאומטריה, תב"ע, נגישות ועוד), מיצוי מיטבי של הזכויות והגדרת מסגרת תקציבית לפרויקט.

02

תכנון ראשוני

תכנון ראשוני

בירור מקדים ברשויות וקבלת הנחיות לתכנון, ניהול הליך הפרוגרמה הכולל מסמך מנחה למתכנני הפרויקט, מינוי צוות יועצים, הכנת תקציב ולוח זמנים לפרויקט. הצגת חלופות תכנוניות ונגזרותיהן.

03

תכנון מתקדם

תכנון מתקדם

ניהול ותאום התכנון בדגש על היבטי הרישוי, התקציב וצרכי הלקוח. ניהול שלבי המכרז ומתן הנחיות מלאות למתכננים. סיורי קבלנים, ניהול מו"מ מול קבלנים וספקים ומתן המלצות מקצועיות ואובייקטיביות.

04

רישוי והיתרים

רישוי והיתרים

ניתוח והמלצה למתווה המתאים להשגת הרישוי, טיפול במרכיבי רישוי מיוחדים ובחינת הקלות מיוחדות. תאום בין גורמי הרישוי השונים כולל הועדות המקומיות, עד לקבלת היתרי הבנייה.

05

ניהול הביצוע

ניהול הביצוע

הכנת תכניות עבודה מפורטות, הגדרות יעדים וקיום ישיבות לבחינת הביצוע בהיבטי לוז, איכות ותקציב. פיקוח שוטף על ביצוע העבודות וניהול תשלומים. הפקת דו"ח חודשי מפורט וטיפול עד להוצאת טופס 4.

06

שלב אכלוס וגמר ביצוע

שלב אכלוס וגמר ביצוע

כמעט סיימנו! טיפול הרצת כל מערכות הפרויקט והאינטגרציה ביניהן, תאום מסירה מול כל גורמי התפעול עד למסירת המבנה. ליווי ומענה אישי בכל שנת הבדק.

מעורבות הנהלה

יצירת ערך הנדסי רב שנים בצמתי קבלת החלטות.

הון אנושי

הון אנושי מנצח שנכון לכל אתגר.

תאום מתמשך

העברת מידע בזמן אמת לכל מחזיקי העניין בפרויקט.

מחויבות לניהול התהליך

ניהול תהליך לצד ניהול משימות.

שותפות בתהליך

שיתוף ושקיפות מלאים עם הלקוח.

עומדים ביעד

הגדרת תאריך קשיח לסיום הפרויקט וחתירה עיקשת לעמידה ביעד.

התאמה לשינויים

ניהול מותאם לשינוי הלקוח וקבלת החלטות בתנאי אי וודאות.

כאן עובדים

יצירת סביבת עבודה נעימה בטוחה ומקצועית בפרויקט.

חברת מסד עוז ניהול והנדסה מעניקה סל שירותים ללקוח:

ניהול הייזום, ניהול התכנון, ניהול הביצוע.

החברה מנהלת את הפרויקט בכל שלביו – החל משלב טרום הייזום והתכנון ועד לשלב האכלוס וגמר הביצוע, תוך שמירה בכל עת על האינטרס של מזמין העבודה, מתן דיווח בזמן אמת, התייעלות וחיסכון כספי ואיכות ביצוע ללא פשרות.

דילוג לתוכן