ניהול ביצוע

מנצחים על הקמת הפרויקט – עד להגעה ליעד

מנצחים על הקמת הפרויקט – עד להגעה ליעד.
מסד עוז ניהול והנדסה מנהלת את כל שלבי הקמת הפרויקט: ניהול, תיאום ופיקוח. התהליך מנוהל על ידי צוותים ייעודיים והוא כולל את הובלת שלבי הביצוע וביניהם:

  • קיום ישיבות שבועיות לתאום ובקרת נהלי עבודה והביצוע.
  • ניהול וביצוע פרוגראמת בדיקות ופיקוח צמוד על האיכות.
  • ניהול ובדיקת חשבונות חודשיים ובקרה תקציבית קפדנית.
  • ניהול לוחות הזמנים בהתאם ליעדים שהוגדרו.
  • ניהול דוחות סטטוס חודשיים, ניהול סיכונים והחלטות יזם.
  • טיפול בהשגת האישורים הנדרשים לקבל טופס 4 / אכלוס.
  • ליווי בתקופת ההרצה והבדק.


דילוג לתוכן