אורדע מפעל דפוס

  • תחום: תעשייה
  • מיקום: קרית גת
  • גודל הפרוייקט: 30,000 מ"ר